Deklarera uthyrning av stuga, privatbostad och fritidsboende

Har du hyrt ut stugan i sommar och är orolig för deklarationen? Lugn, din stugförmedling förklarar hur du skall göra. 

När du hyr ut din stuga får du tjäna 50 000 kr skattefritt per år. Som du kan läsa nedan behöver du däremot deklarera en del av din hyra om den överstiger 50 000 kr. Vi tar även upp regler som är bra att känna till och avslutningsvis hur du deklarerar på ett enkelt sätt.

Vi har låtit skatteverket granska denna artikel innan publicering. 

Kontakta oss om du vill ha en rapport över dina bokningar och en sammanställning av årets hyresintäkter.

Avdrag vid deklaration av stuguthyrning

  1. Du får göra ett avdrag på 20 % av den totala hyran som du tjänat. 
  2. Du får även göra ett schablonavdrag på 40 000 kr. 

Du skall deklarera överskottet som är kvar efter att du gjort dessa avdrag från hyran. Detta innebär att om du hyrt ut stugan för 50 000 kr eller mindre i år, kommer det inte bli något överskott som skall deklareras för ditt fritidsboende.

Vill du hyra ut ditt fritidsboende? Lägg in din stuga

Hyr du ut för mer än 50 000 kr i år?

Har du hyrt ut din stuga för mer än 50 000 kr i år så skall du deklarera en del av din hyresintäkt. Ovanstående avdrag gäller givetvis fortfarande. Det du skall ange i din deklaration är summan som är kvar efter att du gjort dessa avdrag från hyran. 

Räkneexempel:

Säg att du får in 100 000 kr i år från din stuguthyrning. 

Du får först göra ett avdrag på 20 % av hyran:

100 000 x 0,8 = 80 000

Sen får du göra ett schablonavdrag på 40 000 kr:

80 000 – 40 000 = 40 000

Kvar är överskottet på 40 000 kr. Det är denna summa som du skall ange i din deklaration som överskott vid uthyrning av privatbostad.

Skatten är 30 % av summa som du anget i din deklaration. Skatten för en hyresintäkt på 100 000 kr kommer bli 12 000 kr: 

40 000 x 0,3 = 12 000

Deklarera uthyrning av fritidsboende

Det du skall deklarera är överskottet, alltså summan efter att du dragit av 20 % och 40 000 kr från din hyra. Det jag deklarerar i räkneexemplet ovan är 40 000 kr. 

Inkomstdeklaration 1 vid uthyrning av stuga, privatbostad och fritidsboende

Överskottet skall du skriva på punkt 7.3 i din Inkomstdeklaration 1. Det är den raden där det står "Överskott vid uthyrning av privatbostad"


Hjälp med att deklarera din uthyrning

Nytt för år 2020 är skatteverkets tjänst Beräkningshjälp när du hyr ut din privatbostad. Beräkningshjälpen kan ni använda som stöd för att räkna ut vad du skall deklarera från din stuguthyrning. I Beräkningshjälpen fyller du in dina uppgifter, sen visar den vad du skall ange i din deklaration och hur mycket du kommer få betala i skatt. Beräkningshjälpen kommer fråga vem som är hyresvärd, där är det ni som är hyresvärd när ni hyr ut genom oss.

Skatteverket har även en hjälpblankett som du kan skriva ut och använda som stöd för att räkna ut överskott från din stuguthyrning. Hjälpblanketten heter SKV 2199 och den skall inte skickas in till skatteverket. Blanketten kan vara bra att spara ifall Skatteverket skulle begär en redogörelse. Räkneexemplet ovan ser ut så här i hjälpblanketten:

Deklaration av semesterboende


Regler som gäller vid denna deklaration

► Schablonavdraget gäller inte per person. Är ni flera delägare ska schablonavdraget fördelas efter delägarnas ägarandel i boendet. Om ni är två ägare och den andra ägaren skall beskattas i näringsverksamhet, då får du däremot göra hela schablonavdraget i din deklaration.

► Schablonavdraget gäller per stuga. Hyr du ut två stugor får du göra samma avdrag på båda. Hyr du ut fler än tre boenden kan din uthyrning komma att klassificeras som näringsverksamhet. Då gäller andra skatteregler.

► Dessa avdrag får du göra vid uthyrning av en privatbostad. En privatbostad är ett så kallat småhus som är avsett att användas av ägaren eller närstående som permanentboende eller fritidsboende. Om du köper en stuga endast för att hyra ut, då anses det vara en näringsfastighet.

► Du får inte göra dessa avdrag på hyresintäkter du fått från uthyrning till eget bolag, din eller närståendes arbetsgivare. Denna hyra skall du deklarera i sin helhet minus avdrag för skäliga merkostnader som el, värme och slitage.

► Tar du ut en extra ersättning för hyresgästens förbrukning av el, internet, ved eller liknande. Då räknas inte detta som en hyresintäkt om avgiften motsvarar utgiften av det gästen förbrukat. Det ska då vara frågan om den enskilde hyresgästens förbrukning som inte ingå i hyran, utan betalas på plats.

► Om vi som stugförmedling hade tagit ut en avgift för att förmedla ditt boende, så hade ni fått dra av denna kostnad från hyresintäkten ni skall deklarera.

Relaterad artikel:
Stuguthyrning och dess fördelar

Bilder