Avtalsvillkor

För uthyrning av boende genom Incoming Center of Scandinavia AB

Avtalsvillkoren gäller från och med 2015-12-17 och fram tills ett nytt avtal träder i kraft. Datum vid uppdatering presenteras längst ner.

§ 1 Inledning

1.1 Detta avtal är gällande bestämmelser mellan Incoming Center of Scandinavia AB och hyresvärden. 
1.2 Med benämningen Incoming menas företaget ORG: 556622-5479 Incoming Center of Scandinavia AB med personal.
1.3 Med benämningen hyresgästen menas personen som utför en bokning av ett boende och dennes medresenärer.
1.4 Med benämningen hyresvärd menas ägaren av fastigheten och andra personer som denne på egen hand utsett för att ansvara för olika åtaganden så som städningskontroll, nyckelutlämning och liknande. 
1.5 Vi på Incoming reserverar oss för tryckfel.
 

§ 2 Ankomst och avresa

2.1 Om inte annat överenskommits skriftligen är ankomst tidigast kl. 16.00 på ankomstdagen och avresa senast kl. 11.00 på avresedagen.
2.2 Hyresvärden ansvarar för nyckelöverlämnandet, att stugan är städad, depositionshantering samt övrig nödvändig information.
2.3 Stugan skall alltid överlämnas till hyresgästen i städat skick. Om möjligt och efter överenskommelse kan slutstädning köpas till, detta ska meddelas innan resan. Köper hyresgästen till slutstädning innebär det att hyresvärden dammtorkar, dammsuger, torkar golv och städar toalett. Allt annat enligt paragraf 2.4 genomförs av hyresgästen.
2.4 Genomförs slutstädningen av hyresgästen innebär detta att alla apparater, ytor och disk rengöras ordentligt. Golvet ska dammsugas och torkas. Kylskåp, skafferi och vask ska rengöras från matrester, sopor ska slängas i soptunna utomhus. Alla saker ställs tillbaka på sin plats.
2.5 Hyresvärden har skyldighet att åtgärda misstag i städningen som påträffas under en gemensam genomgång vid ankomst. Smuts, skräp och kvarlämnade saker som påträffas under vistelsen har hyresgästen inte rätt att kräva ersättning för. 
 

§ 3 Bokning, avbokning och betalning

3.1 När hyresvärden godkänt bokningen och Incoming skickat bekräftelsen via e-post till hyresgästen. Då är bokningen bindande mellan hyresvärden och hyresgästen och dessa avtalsvillkor träder i kraft. 
3.2 20% av hyresbeloppet betalas ut så snart gästen har betalat sin faktura, detta sker i regel inom 30 dagar efter bokningstillfället. Resterande 80% av hyran betalas då hela hyresbeloppet inkommit till Incoming, detta sker i regel senast 30 dagar innan ankomst. Hyresgästen ges även möjligheten att betala hela beloppet direkt istället för att dela upp betalningen. Vi bekräftar kommande betalningar via E-post. 
3.3 Om bokningen sker 60 dagar och senare innan ankomst ser Incoming till att ni får hyran betald så snart hyresgästen har betalat.
3.4 Hyresvärden är skyldig att hålla bostaden till hyresgästens förfogande då bokningen blivit bekräftad.
3.5 Om hyresvärden bryter avtalet blir denne återbetalningsskyldig för hyran den mottagit samt en administrationskostnad om samma belopp som den provision Incoming går miste om i och med avtalsbrottet. 
3.6 Hyresvärden har rätt att frånträda avtalet om semester¬bostaden inte kan tillhandahållas eller nyttjas på grund av brand, icke temporära avbrott i vatten eller energitillförseln eller annan omständighet av lika ingripande beskaffenhet, som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. Hela hyresbeloppet skall då återbetalas. Incoming behöver en dokumentation från hyresvärdens försäkringsbolag som styrker skadan i fråga, som stöd för hyresgästen i förhandlingar med sitt försäkringsbolag.
3.7 Vid force majeure(naturkatastrof, krig, epidemi och liknande) som medför att hyresavtalet ej kan genomföras eller i väsentlig grad försvåras kan parterna frånträda avtalet utan att ställas till ansvar. Hyresvärden skall återbetala det utbetalade hyresbeloppet men kan ej ställas till ytterligare ansvar.
3.8 Tillkommer kostnader för el-förbrukning, båt, cyklar, gäststuga, ved och liknande så är det hyresvärdens ansvar att se till så det stå med i beskrivningen.
3.9 Sängkläder och handdukar medtages av hyresgästen. Tillhandahåller hyresvärden sängkläder skall detta stå med i beskrivningen. Om hyresgästen önskar hyra sängkläder och detta är möjligt enligt beskrivningen ska detta förbokas.
3.10 Avbokar hyresgästen genom att nyttja Incomings trygghetsskydd eller annan betydande orsak och hyresvärden ej återbetalar 80% av den utbetalda hyran. Då förbehåller sig Incoming rätten att hyra ut stugan den avbokade perioden för att täcka kostnaden.
3.11 Vid avbokning fram till och med 30 dagar innan ankomst bibehålls utbetalad bokningsavgift på 20 % enligt § 3.2. Om helbetalning skett så skall hyresvärden återbetala resterande 80 % av det utbetalade hyresbeloppet. Vid avbokning senare än 30 dagar innan ankomst bibehålls hela det utbetalade hyresbeloppet. 
3.12 Vid bokning gjord från och med 2020-03-27 har gästen rätt till kostnadsfri ombokning. Ombokning kan ske fram till 30 dagar innan ankomst. Betaldatum enligt § 3.2 berörs ej om vistelsen senareläggs. Ombokning gäller endast för den bokade stugan och om hyresvärden bekräftar att den nya hyresperioden är möjlig. Om gästen vill ändra till en period med högre hyra, står gästen för mellanskillnaden. Ändrar gästen till en period med lägre hyra har gästen ej rätt till avdrag eller återbetalning av mellanskillnaden.

§ 4 Vistelse

4.1 Hyresgästen får inte ta med fler personer eller husdjur än vad som överenskommits vid bokningen. 
4.2 Är stugan anpassad för fler personer än antalet personer medtagen i bokningen så finns möjligheten för hyresgästen att ansöka om ytterligare medresenärer. Hyresgästen kan även ansöka om att medta ytterligare husdjur.
4.3 Fram till ankomstdagen kan de anmälda medresenärerna bytas ut utan kostnad, detta måste dock meddelas i förväg.
4.4 Husdjur får endast medtas om detta överenskommits. Husdjuret får inte lämnas utan uppsikt i huset. Hyresgästen bär fullt ansvar för skador orsakat av sitt husdjur. Husdjur får inte vistas i soffor och sängar.
4.5 Om något i boendet påträffas skadat, så pass att vistelsen försämras väsentligt för hyresgästerna, då har hyresvärden skyldighet att åtgärda skadan. Skyldigheten upphör om skadan har orsakats av hyresgästen eller tycks vara av mindre väsentligt grad av både av hyresvärd och Incoming.
 

§ 5 Ansvar

5.1 Hyresvärden har rätt att ta en deposition av hyresgästen vid ankomst. Denna deposition står som garanti för att hyresgästen slutstädar, återlämnar nycklar och att inget är förstört. Om allt är i sin ordning när bostaden återlämnas återbetalar hyresvärden depositionen.
5.2 Hyresgästen är skyldig att sköta huset och följa hyresvärdens ordningsregler. Vid skada som orsakas av hyresgästen skall denne omedelbart anmäla skadan till hyresvärden så att denne kan minimera skadeersättningskostnaden och förhindra att följdskador uppstår. 
5.3 Rökning inomhus är förbjuden i alla hus, om det inte skriftligen står angivet i beskrivningen att det är tillåtet.
5.4 Hyresvärden är skyldig att ha en försäkring på huset som täcker skador i allmänhet. Om försäkringen står för skadan som hyresgästen orsakat är hyresgästen förpliktad att betala självrisken.
5.5 Incoming ansvarar inte för skador som hyresgästen ådrar sig, heller ej förlust, stöld eller skador på hyresgästens eller hyresvärdens egendom.
5.6 Incoming ansvarar inte för strömavbrott eller vattenavbrott. Härtill hör även för icke funktionerande utrustning så som tvättmaskin, tv, radio, kökselektronik och liknande. 
5.7 Incoming ansvarar inte för störande ljud eller andra störande moment.
5.8 Hyresvärden ansvarar för att hyresgästen har tillgång till grundläggande behov (dricksvatten, toalett och liknande) under sin vistelse i stugan. Om detta inte finns måste det tydligt framgå i beskrivningen av stugan. Om problem uppstår, är hyresvärden skyldig se till så hyresgästen har tillgången på annat sätt. Det kan innebära att ge hyresgästen möjlighet till dricksvatten från en behållare, ordna tillfällig toalett eller liknande.
 

§ 6 Beskrivning

6.1 Eftersom Incoming är en annonsmarknad och utgår från information tillhandahållen från hyresvärden, har hyresvärden fullt ansvar att kontrollera på våra hemsidor att beskrivningen av bostaden är korrekt och att bilderna stämmer överens med verkligheten. 
6.2 Att husdjur ej är tillåtet innebär således inte är stugan är allergianpassad. Hyresvärden kan ha egna husdjur. 
6.3 Om en stuga är allergivänlig bär hyresvärden ansvaret att se till så det uppfylls. Hyresvärden måste beskriva allergivänligheten.
 

§ 7 Reklamation

7.1 Reklamationer måste klaras upp direkt på plats med hyresvärden, reklamationer i efterhand kan inte tillmötesgås.
7.2 Incoming åtar sig att medla vid reklamation om det förekommer oklarheter på grund av språkbarriären mellan hyresvärden och hyresgästen. Efter hyresperioden får parterna tillhandahålla egen tolk om reklamationen fortskrider. 
7.3 Incoming övertar inget ansvar om hyresgästen inte håller avtalet. Kostnader på grund av beslut grundade på egna initiativ övertas inte av Incoming. 
"Vi rekommenderar en genomgång av husets inredning och teknisk utrustning vid ankomst för att förhindra reklamationer. Vi rekommenderar samma genomgång vid hyresgästernas avresa för att säkerhetsställa att allt är i sin ordning."

§ 8 Upphovsrätt

8.1 Allt innehåll, bilder, texter, videos, källkod och liknande på Incomings hemsidor och övriga dokument är kopieringsskyddat enligt upphovsrättslagen.
8.2 Hyresvärden får kopiera och använda videos och bilder denne har tillhandahållit till Incoming samt text på Svenska som hyresvärden skrivit själv. 
8.3 Text som är översatt till andra språk än Svenska av Incoming får inte kopieras och användas i kommersiellt syfte. Det finns dock möjlighet att köpa lös översatt text, kontakta Incoming för en kostnadskalkyl.
8.4 Incoming innehar rätten att nyttja allt tillhandahållet material i kommersiellt syfte. Så som videos, bilder och text. Vi kan exempelvis publicera din annons på våra sociala medier eller använda dina bilder i olika kampanjer.
8.5 Det är hyresvärdens skyldighet att säkerhetsställa att allt material som denne skickat till Incoming inte bryter mot någon av Sveriges lagar.
 

§ 9 Rättstvist 

9.1 Som rättegångsort mellan Incoming och hyresvärden gäller Härnösand.
9.2 Utöver detta avtal så är det endast Svensk lag som gäller.

Publicerad:   av
Uppdatering 2019-03-27: §3.12
Uppdatering 2022-06-03: §2.3 (+ dammtorkar)