Ladda en elbil i ett vanligt eluttag

Publicerad 15-11-2022 av

Har hyresgästerna anlänt till stugan och frågar om det går bra att ladda elbilen? Vad ska du svara på det? Det finns många frågor och svar som figurerar. De som säljer laddboxar framhäver gärna riskerna med att ladda via ett vanligt eluttag. Säljarna av elbilar marknadsför ofta att elbilarna kan laddas direkt i vanligt vägguttag. 

Er stugförmedling har gått igenom informationen som finns, för att försöka ge ett opartiskt svara gällande att ladda en elbil i stugan. Vår huvudkälla har varit Elsäkerhetsverket som är en svensk förvaltningsmyndighet.


Går det att ladda en elbil i ett vanligt eluttag i stugan

Går det att ladda en elbil i ett vanligt eluttag? 

Ja, det är fullt möjligt att ladda elbilen via stugans eluttag. Många elbilar har en vanlig jordad stickpropp som går att koppla till en vanlig väggkontakt. Det finns inga krav på att man måste ha en laddbox för att ladda en elbil. Stugans elanläggning skall ju i praktiken klara de strömstyrkor den är säkrad för.


Risker med att ladda elbil i vanligt eluttag

Laddningen i vanligt eluttag går långsamt, vilket gör att elnätet belastas över många timmar. Att ladda elbilen på det här sättet innebär hög effekt under lång tid över stugans elsystem. Det finns därför en ökad risk för varmgång. 

Har ni en stuga där inte elanläggningen setts över? Då finns risken att kopplingar kan vara gamla, felaktigt installerade eller skadade. Låt inte gästerna ladda sin elbil i stugan om det kan misstänkas skadade eller felaktiga kopplingar, detta medför brandrisk.


Kan gästerna ladda elbilen i en motorvärmarstolpe?

Det är mindre risk att ladda elbilen i en motorvärmarstolpe vid stugans parkering, som är direktkopplat till el-centralen. Dessa är placerade på en icke-brännbar yta. 

Det är dock inte helt riskfritt att ladda en elbil vid en motorvärmarstolpe. Vid långvarig belastning kan det finnas en risk att elanläggningen kan ta skada.


Ladda en elbil i ett vanligt eluttag

Vad drar vi för slutsatser?

Att ladda elbilen via ett vanligt eluttag går, men det är viktigt att försäkra sig om att stugans elsystem klarar elbilsladdning med återkommande hög belastning under lång tid. Vill du erbjuda elbilsladdning i stugan vid ett vanligt eluttag bör du följa elsäkerhetsverkets föreskrifter. Anlita en behörig elektriker som gör en besiktning av stugans elanläggning.

Elsäkerhetsverket skriver: 
”Idag finns inga krav på att du måste ha en laddbox för laddning för privatbruk med strömstyrkor upp till 16 ampere. Om du väljer att ladda via ett motorvärmaruttag eller vanligt eluttag istället är det dock väldigt viktigt att du anlitar ett elinstallationsföretag så en behörig elektriker kontrollerar att det är säkert att ladda via valt uttag. Elektrikern går igenom och kontrollerar att den anläggning du använder klarar av en hög belastning över lång tid. Du bör också vara noga med att kontrollera dina stickproppar och uttag för slitage, sot eller tecken på varmgång. En dedikerad laddbox till ditt laddfordon ger dock en högre säkerhet och normalt sett snabbare laddning.
Läs mer om laddstationer på Elsäkerhetsverkets webbplats. https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/sakra-elprodukter/produkter/laddstationer/

Står strömlös med elbil utan laddbox

Står hyresgästen strömlös vid stugan?

Står hyresgästen vid stugan med en strömlös elbil och du blir kluven? Det sägs att laddning via ett vanligt eluttag kan ses som en reservlösning under en kortare tid, lite som att köra motor- och kupévärmare.


Laddbox till din stuga

Laddbox till stugan

Vill du erbjuda laddning för elbil i stugan? För en ökad säkerhet leder alla rekommendationer till att ni bör investera i en laddbox till stugan. En laddbox är gjord för elbilsladdning, kablar och skydd är gjorda för den ökade belastningen och gästerna kan snabbare ladda sin elbil. 

Kostnaden för en laddbox med installation är just nu mellan 10 000 kr och 20 000 kr. Priset beror på vilken box ni väljer, kampanjer, stugans förutsättningar, övrigt material och gällande avdrag från staten.


Ta betalt för att ladda elbil i stugan

Ta betalt för att ladda elbilen i stugan 

Erbjuder du dina gäster att ladda sin elbil? Då rekommenderar vi att ni tar betalt för elförbrukningen de nyttjar under perioden de hyr stugan. Alltså att ni sätter ett pris per kWh, sedan läser ni av förbrukningen vid ankomst/avresa och tar betalt innan gästerna lämnar stugan. 

Vad ni sätter för pris per kWh beror på vad ni själv har för elkostnad i stugan. 

Alla modeller av elbilar är olika, därför kan det vara svårt att ta betalt per laddning. En full laddning av en liten elbil kan vara 30 kWh medan en full laddning av en större elbil kan vara 100 kWh.


OBS! För mer aktuella svar kan ni vända er till energimyndigheten eller behörig elektriker. Vi är en stugförmedling utan utbildning inom el, samtidigt som teknik och rekommendationer ändras hela tiden. 

Bilder